Regulamin
Procedury i zasady postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczestnikom wydarzeń w trakcie pandemii COVID-19

  1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń publikowanych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w odwiedzanych obiektach.
  2. W trakcie wydarzeń obowiązuje limit miejsc w jednej grupie określony w formularzu zgłoszeniowym.