Procedury i zasady postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczestnikom wydarzeń w trakcie pandemii COVID-19

 1. W trakcie wszystkich wydarzeń obowiązuje limit miejsc w jednej grupie 5 osób. 
 2. Przed rozpoczęciem wydarzenia na miejscu zbiórki, wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk środkiem antyseptycznym na bazie alkoholu. Środek do dezynfekcji zapewnia organizator.
 3. Uczestnik wydarzenia nie może przynosić ze sobą i zabierać żadnych przedmiotów zbędnych podczas wydarzenia. 
 4. Uczestnicy wydarzenia nie powinni wymieniać się żadnymi przedmiotami między sobą. 
 5. Uczestnicy wydarzenia oraz opiekunowie zobowiązani są do noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5 -metrowej odległości od innych, również w przestrzeni otwartej oraz w obiektach, gdzie zakrywanie ust i nosa jest wymagane.
 6. Każdy uczestnik powinien pojawić się bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę lub infekcję.
 7. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, organizator / przewodnik ma prawo odizolować osobę wykazująca objawy od reszty grupy.
 8. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są przestrzegać obostrzeń wprowadzanych przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w odwiedzanych przez uczestników wydarzenia obiektach.
 9. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania.
 10. W przypadku uczestników w rażący sposób nieprzestrzegających zasad regulaminu możliwe jest wcześniejsze zakończenie wydarzenia.
 11. Procedury mogą ulec aktualizacji.