Zmagania Walońskie

Szlak Waloński

Zmagania Walońskie

Walonowie to średniowieczni poszukiwacze skarbów, którzy wiedzeni ciekawością dotarli przed wiekami w okolice Szklarskiej Poręby w poszukiwaniu złota i drogocennych kamieni, które skrywała karkonoska ziemia. Byli specjalistami w swojej dziedzinie. Zatrudniani przez możnych tego świata do poszukiwania skarbów, potrafili na podstawie obserwacji przyrody, ukształtowania terenu, rodzaju roślinności, kierunku wzrostu drzew wskazać, gdzie znajdują się drogocenne minerały.

Ich życie, w części spędzane pod ziemią, pełne było niebezpieczeństw. Walonowie wyruszali na długie poszukiwawcze wędrówki, do których musieli się wcześniej dobrze przygotować. Efektem poszukiwań były niezmierzone skarby, których nikt inny nie potrafił odnaleźć.

W trakcie gry wcielimy się w dawnych poszukiwaczy skarbów Karkonoszy. Przypomnimy trud życia Walończyków. Stawimy czoła zadaniom, z którymi mierzyli się w średniowieczu.

Uczestnicy zostaną podzielenie na rywalizujące ze sobą grupy. Tematy zadań będą nawiązywały do problemów, z jakimi na co dzień zmagali się Walończycy. Opierać się będą o logiczne oraz sprawnościowe zadania wykorzystujące różnego rodzaju sprzęty potrzebne niegdyś Walończykom w ich kopalniach.

Zmagania te wyłonią zwycięską drużynę, której każdy uczestnik, jako nagrodę główną otrzyma specyfik, który chronił każdego Walończyka od zgubnego wpływu alkoholu i jego skutków.

Czas trwania:

Ok 2 h.

Orientacyjna cena:

od 50 zł / osoba (cena zależna jest od wielkości grupy oraz wyboru dodatkowych atrakcji)

Cena zawiera: przygotowanie gry terenowej, opiekę przewodnika, ubezpieczenie NNW.

Ostateczna cena, program i czas trwania ustalany jest indywidualnie w zależności wielkości grupy, miejsca pobytu, opcji transportu oraz dodatkowych preferencji uczestników.

Warunki uczestnictwa:

Gra jest przeznaczona dla grup zorganizowanych min 10 osób.