Karkonoskie legendy

Szlak Waloński

Karkonoskie legendy

Legendy karkonoskie to nieskończony świat opowieści tak starych, jak historia ludzi zamieszkujących te tereny.

„W otoczeniu zielonych lasów, na zboczach Karkonoszy i Gór Izerskich, rozciąga się magiczny ogród  historii, tradycji, wierzeń, magii i natury. Jego władcą jest Duch Gór, zwany Karkonoszem, Rzepiórem bądź też Liczyrzepą. Nieprzewidywalny jest jak siły natury. Czasem bezlitosny, czasem łaskawy i opiekuńczy. Jest prawdopodobnie tak stary jak same góry. Pan ten na swoich włościach pilnie strzeże podziemnych skarbów i opiekuje się żywymi stworzeniami mieszkającymi w granicach jego królestwa.”

Poprzez grę terenową chcemy przedstawić legendy, tradycje i podania karkonoskie, które na naszej ziemi przez stulecia były przekazywane z ust do ust. Aby ułatwić uczestnikom gry poznanie ich treści, wpleciemy w opowieści zadania, związane bezpośrednio z opowiadanymi historiami. Oprócz m.in. próby ścięcia głowy mieczem, nawiązującej do legendy o straceniu hrabiego Schaffgotscha na śmiałków będzie czekało zadanie policzenia rzepy, przed którym niegdyś stanął sam Duch Gór, Karkonosz. Rozwiązując zadania logiczne i sprawnościowe z którymi zmagali się kiedyś dawni poszukiwacze skarbów w Karkonoszach, uczestnicy gry zmierzą się także z trudami życia codziennego tych że.

Przejście przez mnóstwo prób wytrzymałościowych i sprawnościowych wyłoni wreszcie zwycięską drużynę, której każdy uczestnik w nagrodę otrzyma tajemniczy specyfik. Substancja ta chroniła w średniowiecznych poszukiwaczy skarbów, Walończyków, przed zgubnym wpływem alkoholu na organizm.

Czas trwania:

Ok 2 h.

Orientacyjna cena:

od 90 zł / osoba (cena zależna jest od wielkości grupy oraz wyboru dodatkowych atrakcji)

Cena zawiera: przygotowanie gry terenowej, opiekę przewodnika, ubezpieczenie NNW.

Ostateczna cena, program i czas trwania ustalany jest indywidualnie w zależności wielkości grupy, miejsca pobytu, opcji transportu oraz dodatkowych preferencji uczestników.

Warunki uczestnictwa:

Gra jest przeznaczona dla grup zorganizowanych min 10 osób.