Karkonoskie legendy

Szlak Waloński

Karkonoskie legendy

Karkonoskie legendy to kraina Ducha Gór i nieskończony świat opowieści tak starych jak historia ludzi zamieszkujących te tereny.

„W otoczeniu zielonych lasów, na zboczach Karkonoszy i Gór Izerskich, rozciąga się magiczny ogród  historii, tradycji, wierzeń, magii i natury. Jego władcą jest Duch Gór, zwany Karkonoszem, Rzepiórem bądź też Liczyrzepą. Nieprzewidywalny jest jak siły natury. Czasem bezlitosny, czasem łaskawy i opiekuńczy. Jest prawdopodobnie tak stary jak same góry. Pan ten na swoich włościach pilnie strzeże podziemnych skarbów i opiekuje się żywymi stworzeniami mieszkającymi w granicach jego królestwa.”

W ramach gry terenowej, chcemy przedstawić w niecodzienny sposób legendy, tradycje i podania karkonoskie, które przez stulecia gościły w naszej krainie. Aby uczestnicy zabawy w jak najpełniejszy sposób poznali ich treść, wpleciemy w opowieści zadania, związane bezpośrednio z opowiadanymi historiami. Obok próby ścięcia głowy mieczem, nawiązującej do legendy o straceniu hrabiego Schaffgotscha na uczestników będzie czekało m.in. zadanie policzenia rzepy, które niegdyś spotkało Karkonosza. Uczestnicy gry zmierzą się także z trudami życia Walończyków rozwiązując zadania logiczne i sprawnościowe z którymi zmagali się kiedyś dawni poszukiwacze skarbów w Karkonoszach.

Kilkanaście zadań wyłoni zwycięską drużynę, której każdy uczestnik, jako nagrodę główną otrzyma specyfik, który chronił kiedyś każdego Walończyka od zgubnego wpływu alkoholu i jego skutków na organizm.

Czas trwania:

Ok 2 h.

Orientacyjna cena:

od 90 zł / osoba (cena zależna jest od wielkości grupy oraz wyboru dodatkowych atrakcji)

Cena zawiera: przygotowanie gry terenowej, opiekę przewodnika, ubezpieczenie NNW.

Ostateczna cena, program i czas trwania ustalany jest indywidualnie w zależności wielkości grupy, miejsca pobytu, opcji transportu oraz dodatkowych preferencji uczestników.

Warunki uczestnictwa:

Gra jest przeznaczona dla grup zorganizowanych min 10 osób.